Padden

Daisy De Wadden groep 8

Mijn werkstuk gaat over: 

De padden

De inleiding : Ik wilde mijn werkstuk graag over de pad houden omdat ik het zielig vind dat ze over worden gereden


Dit zijn de hooftstukken :

* Wat eet een pad, en welke dieren eten padden

*Hoe ziet een pad er uit ???

*De voorplanting van een pad

*Waar leven de padden ???

*waarom zijn padden bedreigde dieren ???

*Er veel verschillende padden

*Waar heb ik alle informatie van de pad vandaan???

*Tot slot

Wat eet een pad, en welke dieren eten de 
De padden op. 

Padden zijn zoogdieren.
De padden eten meestal kleine beestjes zoals: insecten, slakken spinnen.
Padden hebben geen goede ogen, ze zien pas hun prooi als de prooi beweegt, dan kruipt de pad zachtjes over de grond naar de prooi en steekt hij opeens zijn tong uit en slikt hem door als ze de prooi heb meestal grijpen ze mis dan schiet de prooi weg, maar de padden hebben ook niet zo veel eten nodig. Als ze goed drinken dan blijven ze wel gezond. 
Ook padden hebben vijanden. De padden worden vaak opgegeten door allemaal vogel soorten zoals: de meeuw, de kraai roofvogel en de reiger. Een pad hoeft niet alleen uit de lucht gepakt te worden maar ook gewoon van de grond. Zoals een vos, egel en een slang lusten graag een pad.Hoe ziet een pad er uit?

Mensen vinden meestal een pad eng, omdat het een dik grof er uit ziet. Een pad geen groot dier. Een pad heeft ook geen staart, hij heeft 4 krommen poten en kruipt de pad mee.
De pad kan geen groten en hogen sprongen maken.
Een pad heeft zwemvliezen, daar kan de pad beter mee zwemmen. Een pad hebben allemaal rimpels over zijn lijf, dat lijken net wratten, uit die soort wratten komt een soort gif uit als een pad zich bedreigt voelt laat hij dat soort gif uit die soort wratten, sommige beesten kunnen daar niet tegen. Daar kan een pad zich nog een beetje mee beschermen pad heeft geen nek zijn kop zit aan zijn lijf. Een pad heeft als kleur een schutkleur, daar kan hij zich ook mee beschermen als er een dier aan komt die hem op wil eten. Bijvoorbeeld als de pad op een steen staat dan heeft de pad een grijs/zwarte kleur. Er zijn veel verschillen de padden

Natuurlijk zijn er verschillende padden. Ik heb van een paar padden informatie gevonden.

De pipa pad
Deze pad broed de eieren op de rug, Bij ons in het land leven er heel weinig (ze zijn dus zeldzaam) De Surinaamse pad en de meesterpad broeden ook zo net zo als de pipa.

De reuze pad 
De reuze pad is een best grote pad. Als deze pad zich bedreigt voelt laat hij of zij gif uit de klieren gaan dat is geen fijn smaakje dan kan de pad gauw weg lopen.

De roodbuikvuurpad en de geelbuikvuurpad
Als de deze padden zich bedreigt voelen dan rollen ze zich op en laten hun felegelebuik zien of hun felerodebuik dan schrikken ze de vijanden af.

Dit zijn de verschillende padden die ik heb gevonden. 
De vrouwtjes leggen hun eitjes in het water 
De voorplanting

De vrouwtjes legen hun eitjes in het water, want als ze het op de kant legt dan drogen de eitjes uit, in het water niet.
Dat dril groeit tot een pad, eerst worden het een soort visjes en daarna een kleine pad en op het laatst wordt de pad groot. Dus wat groter en dikker na een paar weken is het een volwassen pad. En hopelijk ook een gezonden. Als een pad groot is gaat bijna alle padden ver van het water af en van meren, vooral de gewone pad. waarom zijn padden bedreigde dieren 

De padden steken 1keer per jaar over voor hun eitjes op het water te leggen meestal is het aan de andere kant van de weg dus dan moeten ze de weg op de vrouwtjes hebben dan een mannetje op hun rug het mannetje houd het vrouwtje goed vast bij het water laat het manentje het vrouwtje los maar meestal voordat ze aan de overkant zijn zijn ze al dood gereden door een auto daar door zijn er steeds minder padden 
Sommige mensen wilden de pad helpen en hebben een padden tunnel gemaakt dat is onder de grond en dan kunnen de padden wel veilig naar de overkant 
Waar heb ik alle informatie vandaan

Ik heb mijn informatie uit de boekjes uit de bibliotheek
Het boekje padden:is gemaakt in 1984 de schrijfster is Annemarie Mossink en de foto's vaan Jan van de Kam de de uitgaverij is De Ruiter b.v.Gorinchem het 2 boekje is kikkers en padden het boekje is gemaakt in 1995 de schijver is Martin Stevens de foto's zijn gemaakt door willem Kolvoort en de uitgeverij is De Ruiter.


Tot slot

Ik heb veel geleerd van dit wekstuk en ik weet nu ook veel meer over de padden nu zie ik ook het verschil tussen een pad en een kikker eerst zag ik dat niet.