School year 2002-2003

[ back to index - terug naar overzicht ]W
erkstuk-ANTARCTICA.

Ik heb als werkstuk Antarctica gekozen.
Ik denk dat ik er veel van leert.
En het lijkt me ook wel intresant.
En dan weet ik ook hoe de dieren daar leven.

INHOUDSOPGAVEN.

Hoofdstuk 1:Antarctica.
Hoofdstuk 2:feiten en cijfers.
Hoofdstuk 3:expedities.
Hoofdstuk 4:dieren soorten in Antartica.
Hoofdstuk 5:beschermde maatregelen.
Hoofdstuk 6:exploitatie van minaralen.
Hoofdstuk 7:jacht en overbevissing.
Hoofdstuk 8:Succes!


HOOFDSTUK 1:ANTARCTICA.
Antarctica is voor het grootse deel nog schoon,en dat moet ook zo blijven.
Antarctica is een heel rijk land.
Het baust er van de minerralen.
In 1991 ondertekenden 12 landen het Antarctica verdrag.
Een protocol waarmee Antarctica de eerste 50 jaar beschermd is.
Het gebied werd dan ook door Greenpeace uitgeroepen tot natuuresevaat,en Greenpeace 
had meteen een basiskamp opgezet.


HOOFDSTUK 2:FEITEN EN CIJFERS.
Antarctica is het koudste werelddeel van de aarde. 
Dit werelddeel ligt rondom de Zuidpool.
Het land bestaat uit dikke lagen ijs en sneeuw.
Antartica heeft een oppervlakte van 13,5 miljoen vierkante meter.
Het vasteland is twee keer zo groot als Australie,en dat is meer dan een tiende deel van
het totale landoppervlakte.
Antarctica is het verst verwijderde continent=het ligt zo,n 1000 km van Zuid-Afrika
en meer dan 2000 km van Nieuw-Zeeland.
Antarctica is het koudste werelddeel het is er veel!!! kouder dan in het Noordpoolgebied.
De laagste tempratuur ooit gemeten is -88,3 Celsius,en in het binnenland-63 Celsius.
In Januari is het er relatief warm:aan de kust rond het vriespunten in het binnenlandrond de -30 Celsius.
Antarctica is ook het stormachtigste continent. 
Het kan er enorm spoken:er woeden voordurend stormen met een windkracht van 112-272 km per uur.
De koude wind vormt een serieus gevaar voor expeditieleden.
Antarctica is voor 98% bedekt met ijs.
De ijskop is gemiddeld 2 km dik en bevat 90% van al het zoete water in de wereld.
Als de tempratuur met 5 Celsius zou toenemen,smelt er zoveel ijs dat de oceanen overal 5m zal stijgen.
Als al het ijs smelt,stijgt het zeeniveau maar liefst zo,n 65m.
Doordat 98% van het continent door een dikke ijskop wordt bedekt,speelt Antarctica een sleuterol in
het wereldklimaat.
Dit heeft te maken met warmte-uitwisselings atmoferische bewegingen en zee stromingen.


HOOFDSTUK 3:EXPEDITIES.
De eeste mens zette vorige eeuw voet aan land.
Maar het waren vooral de Zuidpoolexpedities van rond de eewwisssselingen die hun hoogtepunt vonden
in de tochten van Amundsen en scott.
Zij hadden hun doel bereikt (de geografische Zuidpool op 90 graden zuiderbreete) respectievelijk op 14 dec
1911 en 18 jan 1912.
Scott stierf op de terugweg,en Admundsen keerde veilig terug.
In de vorige eeuw hebben diverse landen activiteiten in het Zuidpoolgebied ontplooit.
De mensen gingen op expedities e deden ook wettenschappelijke onderzoeken,en jaagden ook nog op
wallvissen en robben.
Allerlei landen maakte een afspraak (claims) op gebieden in Antarctica.
Het Verenigd-Koningkrijk,Chili,Frankrijk,Argetinie,Noorwegen,Australie en Nieuw-Zeeland claimden grote
delen van Antarctica.
De claims van Chili,Argetinie en het Verenigd-Koningkrijk ,overlopen elkaargedeeltelijk:slechts 15% van
Antarctica is niet opgeeist.
Daarnast waren landen,zoals de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie,in het Zuidpoolgebied anwezig.
Deze lnden weigerden de terraroriale ansprkn te erkennen.
Vooral de jaren veetig en vijftig kwm het voo dat zesde koude oorlog op het Zuidpoolgebie over te slaan.

HOOFDSTUK 4:DIERENSOORTEN IN ANTARCTICA.
Soorten walvissen in Antarctica
Baleinwalvissen
Blauwe Vinvis
Gewone Vinvis
Dwerg Vinvis
Noordse Vinvis
Zuidkarper
Bultrug
Tandwalvissen 
Potvis
Zwaartvis(Orka) 


Soorten pinguins in Antarctica Soorten Zeehonden in Antarctica 
Keizerspinguins Weddelzeehond
Koningspinguins Rox-zeehond
Adelieppinguins Zeeluipard
Kinlandpinguins Krabbeneter
Ezelspinguin Zuidelijke Zeeolifant
Macaronipinguins Antartische Pelsrob
Geelkuifpinguin 


Wat ze eten.
Alle dieren op Antarctica eten Krill.
Krill staat aan de hele basis van de voedselkettenin het Zuidpoolgebied.
Het is de voedselbron voor vogels,pinguins,zeehonden en inktvissen.
Krill is een klein garnlachtig diertje.


hoofdstuk 5:beshermde maatregelen.
Er zijn sinds de oprichting en het Antarctica verdrag regelingen getroffen die het behoud 
van Antarctica zouden moeten waarbrengen.
De belangrijkste verdragen en regelingen die tot stand zijn gekomen,zijn:O The agreed measurs for the 
conservation of Anterctica Flora en Fauna (1964) O The Convention on the Conservation of Antarctica Seals
(1972) O:The Convention on the conservation of Antarctica Marine Living Recourses (1980):O Protocol
on environmental proteection tho the Antarctica Treatij(1991)


hoofdstuk 6:Exploitatie van mineralen.

Er zijn verschillende pogingen gedaan tot overeenstemming te komen maar zijn mislukt.
Twaalf landen kwamen erbij elkaar op 1 december 1959 en wouden een verdrag intellen.
Het verdrag heet,verdrag inzake Antarctica,en dat op 23 juni 1961 in werking trad.
Het verdrag over het gebied ,60 graden zuiderbreedte,dat van toepassing is gaat over de volgende beginslen
O:aleen voor vreedzame doeleinde.
Militairre oefeningen zijn verboden,waaronder.O:kernontploffingen en het dumpen van radioactief afval zijn ook 
verboden.O:Wetenschppelijk onderzoek op Antrctica is toegestaan,en het uitwisselen van wetenschappelijke
progamma,s en het personeel.
Tevens waren alle posities in 1959 ingenomen met betekking tot de terrorile aansprken.
Ook verliedt het verdrag het instellen van nieuwe gebiedclaims.
Het verdrag voorziet niet in de oprichting van een permnent orgaan om de actieviteiten in Antarctic te 
reguleren,maar kent allen de zogenaamde consultatieve doeleinden vergemakkkelijking van wetenschappelijke 
onderzoek en bescherming en instandhouding van Floraen Fauna in Antrctica

hoofdstuk 7:Jacht en overbevissing.
De grote jacht op walvissen en Pelsrobben is al door de hele wereld bekend.
In de negendetiende eeuw werden in een paar gebieden van Antarctica pelsrobben uitgeroeid.
De jagers zette de jacht pas stop toen er maar heel weinig Robben waren.
Maar de dieren worden opnieuw bedreigd.
Eind 1986 en begin 1987 doddo de Sovjet -Unie ruim 5000 zeehonden (gedood).
Greenpeace was lang dat het een nieuwe commerciele zeehondenjacht werd in Antarctica.
Gelukkig hebben de Russen de jacht op de dieren in Antarctica gestopt .
Alleen Japan gaat nog steeds door met jagen op dwegvinvissen.
Ondanks het huidige verbod op commerciele jacht van de Internationale walvisvaartcommissie (IWC). 
Verleden jaar zijn er op Macuarie eiland zo,n 150.000 pinguins vanwege de olie in hun lichaam gedood
en gekookt. Ook de vangst van Krill en vis zorgwekkend.
Diverse keren was de situatie zo ernstig dat er een vangstverbod voor onder meer kabeljouw wed afgekondigd. 
Ook Krill is zeer gewild. Japan gebruikt Krill in dierevoer.
Maar toen werden er blinde afspraken gemaakt.
De te grote aantasting van de vooraden zou de voedselketen erg verstoren,omdat alle Antarctische 
dierensoorten direct of indirect van Krill afhankelijk zijn.
Krill staat aan de basis van de hele voedselketen in het Zuidpoolgebied.
Het is de voedselbron voor vogels,pinguins,vissen,inktvissen,zeehonden en baleinwalvissen,terwijl bij voorbeeld
potvissen ,zwaardvissen zich voeden met vis,pinguins ,zeehonden en inktvissen.
om de exploitatie van onder meer vis en Krill te regelen is in 1980 de Convation on the conservatin of Antartic
marine living resources ondetekend.
Het deel vn het verdrag:het behoud van alle levende have ,waaronder vis en Krill ,binnen het gebied waar het 
verdrag van toepasing is te weten, de waterren rondom Antarctica.
Helaas blijft de overeenkomst in de praktijk nog steeds niet te werken:omdat verschilende landen hun 
verdragsverplichtingen niet nakwamen.

hoofdstuk 8:Succes!
Het protocool dat zal gaan uitmaken van het Antarctica verdrag.
=Maar tot die tijd mag er niets meer gebeuren dat in strijd is met afgesprokken.
Hoewel er nog problemen zijn in het Zuidpoolgebied zijn zoals de enorme 
overbevissing ,en de dreiging van het toerisme.
Het protocool is een hele belangrijke stop op weg naar het bestaan van Antarctica.
Voor Grrenpeace is het protcool een hele belanrijke kroon voor het Antarctica campagne.

Ik vond het een leuk werkstuk.
Ik heb er echt veel van geleerd. 
En ik vind dat gejaag moet stoppen! 

Dennis Lokerse.

einde!!!

[ back to index - terug naar overzicht ]