School year 2002-2003

[ back to index - terug naar overzicht ]Inleiding

Mijn naam is Jayanti .
Ik ben 11 jaar oud. Ik zit op de Wadden school in gr.8. Mijn hobby s zijn: buiten spelen en lezen.  Ik hou mijn werkstuk over zeehonden . Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik zeehonden leuke dieren vind en ik wou er meer over weten.

Inhoud

Hoofdst.1 Zintuigen van de zeehond.

Hoofdst.2 Zeehonden zijn zoogdieren.

Hoofdst.3 Handel.

Hoofdst.4 Waar leeft de zeehond?

Hoofdst.5 Zeehondensoorten.


Hoofdst.1 
Zintuigen

Zeehonden hebben grote ogen en een kleine kop.Veel mensen worden vertederd als ze een zeehond zien.De ogen van een zeehond zijn erg groot,ze kunnen dus meer licht opvangen in het donkere water.Wat ook gevoelig is voor het licht is het netvlies.Het netvlies is een vlies aan de binnenkant van je oog.Waarop beelden worden gevormd,zo kun je dingen zien.Een zeehond heeft net zoals katten een laag die het licht weerkaatst.In het schemerdonker ziet de zeehond daarom heel goed.De ogen van een zeehond zijn heel bol,dus de zeehond ziet heel scherp onder water.Boven water en ook in de verte kan hij slecht zien.Hij ziet ongeveer zoveel als een mens in het water zonder duikbril.

snorharen
De zeehond gebruikt zijn snorharen om op vissen te jagen.De snorharen zijn stijf en gevoelig.Hij voelt daarmee de trillingen die een vis in het water veroorzaakt.Zo voelt de zeehond waar de vis naartoe gaat en waar de vis zwemt.De zeehonden die blind zijn kunnen ook op vissen jagen,want de snorharen zijn erg gevoelig.Je kan ook zien aan de snorharen wat hun humeur is.Hij is in een agressieve bui als zijn snorharen naar voren staan.

gehoor
het lijkt net alsof zeehonden geen oren hebben ,maar dat is wel zo.De oren zijn twee openingen in zijn kop.Hij sluit de openingen als hij het water in duikt.Dus er kan geen water in komen.Een zeehond kan erg goed horen,vooral onder water.Dat komt doordat de geluiden beter onder water worden doorgegeven dan in de lucht.De kop van de zeehond vangt het geluid op ,want de kop brengt het geluid naar zijn oren.Eigenlijk kan de zeehond een beetje zien met zijn oren.Hij maakt geluiden om te weten wat hij allemaal kan tegenkomen.Die geluiden weerkaatsen tegen vissen en andere dingen.De zeehond kan aan de weerkaatsing van de geluiden (echo)horen waar dingen zich bevinden .

gebit 
zeehonden hebben niet zo'n lieve snoet ,in z'n kleine bek zitten scherpe tanden.De zeehond is een roofdier dus hij leeft van het vlees van dieren die hij heeft gedood.Een zeehond eet graag vissen en garnalen.Met zijn grijpgebit schrokt hij in een keer zijn gladde prooi naar binnen.Kauwen kan hij niet daarom vouwt hij grote 
platvissen dubbel.Je kan zien aan de tanden hoe uod ze zijn.Want z'n tanden worden elk jaar dikker en er komt een laagje bij.

 
Hoofdst.2
Zoogdieren

De zeehond wordt ook een "rob" genoemd.Een zoogdier brengt levende jongen ter wereld.Het moederdier voedt haar jongen met haar melk.Dat noemen we zogen,vandaar de naam zoogdier.Het jong krijgt 4 weken de voedzame moedermelk.Dat moedermelk bestaat voor de helft uit vet.Het jong weegt na 4 weken ongeveer 30 kilo.Het dier heeft die vetlaag hard nodig.Want het moet voor zichzelf zorgen na de zoogperiode.De jonge zeehond gaat daarna opzoek naar garnalen.Later gaat de zeehond ook vissen vangen.In het begin krijgt hij weinig eten binnen, omdat hij daarin niet zo goed is.De vetlaag zorgt ervoor dat hij een paar weken honger kan lijden, zonder te verzwakken.Zoals alle zoogdieren heeft een zeehond longen.Zuurstof haalt hij uit de lucht.De neusgaten van de zeehond sluiten automatisch als hij duikt.Per 5 minuten hoeft de zeehond maar 1 keer boven te komen om lucht te happen.De zeehond houdt het onderwater wel een half uur vol, tenminste als hij rustig en niet zoveel zuurstof gebruikt.De zeehond gebruikt niet aleen zuurstof van z'n longen, maar in z'n bloed zit ook zuurstof.Een zeehond heeft 2 keer zoveel bloed als de mens die even zwaar is.De zeehond kan er meer zuurstof in vervoeren dus zijn zuurstofvoorraad is groter.Bij een zeehond worden alleen de belangerijkste organen van zuurstof voorzien:z'n hart, hersenen en longen.De andere organen krijgen weinig zuurstof.Hoofdst.3
Handel
De oorzaak van dat het aantal dieren sterk verminderd is is de witte vacht van de pasgeboren zadelrob.Er was veel vraag naar het zachte, witte bont in de bonthandel.Met knuppels sloegen de zeehonden-jagers de jongen ,kleine zeehondjes de schedel in.Ze haalden met een scherp mes de huid en speklaag eraf.Een scheepsbemanning doodde in 1928 in een paar uur 8000 jonge zeehonden.Vooral in de jaren 60 werden er jaarlijks 7000 pelzen buitgemaakt.Men gebruikte vroeger de olie uit de speklaag van zeehonden in olielampen.Het vlees van de zeehonden werd ingeblikt en als voer voor huisdieren verkocht.Vooral werden de zeeolifanten gedood ,omdat ze veel olie opleveren en de walrussen voor hun ivoor.Er werd een manier gevonden om de harde beschermingsharen van de zeehondenpels af te halen.Dat was in de 19e eeuw.Het zachte bont bleef daardoor over.Daar konden ze andere producten van maken of misschien jassen.Het aantal zeehonden ging hierdoor achteruit.Grote kolonies werden bijna uitgeroeid in 4 jaar tijd ,omdat de vraag naar pelzen toenam.
Hoofdst.4
Waar leeft de zeehond?
In zeeen waar genoeg voedsel in het water is komen zeehonden voor.Zoals in het noordpool en het zuidpoolgebied.De monniksrob en de zeeleeuw planten zich voort in tropische gebieden.Er zit veel voedsel in de Grote Oceaan langs de kust van Zuid Amerika.Door een koude zeestroom vanuit het zuidpoolgebied wordt het daar naartoe gevoerd.Voor de kust van West Afrika in de Atlantische Oceaan ligt een groot voedselgebied.Er komen ' s winters veel zeevogels.Maar ook uit de Middellandse Zee de zeldzame monniksrob.Je kunt de zeehonden vinden door het spoor te volgen van dieren die jacht op ze maken.De grote, witte haai is er bijv. zo een.Dit dier eet graag jonge zeehondjes.Bij alle zeehondenkolonies komen de grote,witte haaien langs.Deze haaien komen vooral in de buurt van Long Island en New England ook langs de Atlantische Kust van de Verenigde Staten.Dat zou misschien kunnen betekenen dat daar vroeger zeehondenkolonies waren.Maar die komen niet meer voor,want ze zijn uitgeroeid. 

Hoofdst. 5
Zeehondensoorten 
Er zijn veel soorten zeehonden. Zeehonden leven in koude gebieden en andere weer in hele andere gebieden. De Baardrob, leeft in koude gebieden en de Monniksrob in warme gebieden. De Monniksrob is een stuk slanker, hij heeft ook een dikke speklaag nodig. De Killrob is de meest voorkomende zeehond te wereld, hij heft dan ook geen speklaag nodig. Er is een groep doeren die erg op zeehonden lijken: De zeeleeuwen. Ze behoren tot de vinpotige. net als zeehonden. Vinpotigen zijn dieren met korte poten en vinnen. De walrus is een ander familielid en de zeehond. Een walrus heeft grote slagtanden en is ook een stuk groter. Er komen twee soorten zeehonden voor in Nederland: de gewone zeehond en de Grijze zeehond. 


Gewone zeehond 
In het Nederlands Waddegebied leefden tweeduizend volwassen gewonen zeehonden, dat was in 1999. In Zeeland waren er toen maar 60, dat was in 1997. De gewonen zeehonden kun je vinden langs bijna alle kusten van het Noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Hij vindt alles wat hij nodig heeft dicht bij de kust: zee, voedsel en land. Gewone zeehonden ontmoeten elkaar op zandbalken dat zijn droog gevallen stukken bodem. In augustus gaan de mannetjes opzoek naar een vrouwtje om te paren. De paring gebeurt in het water. Tussen eind juni en begin augustus worden de jongen op de zandbalken geboren. Ze worden daar ook gezoogd. 


De grijze zeehond
De grijze zeehond komt vooral voor rond de Schotse eilanden en de Britse kust. Er leeft ook een groep grijze zeehonden in de Waddezee. In 1997 waren er 350 volwassen dieren en 40 jongeren. De grijze zee hond is groter dan een gewone zeehond. De mannetjes kunnen ruim 2 meter lang worden en 330 kilo wegen. Jongen krijgt de grijze zeehond in de winter. Die jongen hebben een witte langharige vacht. Ze moeten eerst enkele weken op het droge blijven totdat ze verhaart en rond zijn van het vet. Er zijn maar een paar plaatsen die zo lang droog blijven en dat is in de WaddenzeeBronnen 
De tekst is van: 
De zeehond ( dieren in gevaar )
Michael Bright 
De ruiter 

Zeehonden
Edith Schreuder

De waddenzeehond
N. Van Leeuwen Seelt en Peter Reynders landelijke vereniging tot behoudt van de Waddenzee Haringen

Afsluiting
Ik vond het erg leuk, om een werkstuk te maken over zeehonden. Ik heb er veel van geleerd.

[ back to index - terug naar overzicht ]