School year 2002-2003

[ back to index - terug naar overzicht ]Inhoudsopgave

1) Beschrijving van de das

2) De woning en het leven van de das

3) Het voedsel

4) Voortplanting

5) Opvangcentrum

6) Bedreiging

Inleiding

Ik hou mijn werkstuk over dassen,omdat ik het erg leuke dieren vind.
Het leek mij ook een interessant dier om mijn werkstuk over deze bedreigde
diersoort te houden.
Ik ga mijn werkstuk over verschillende hoofdstukken verdelen, waar de das
leeft ,wat hij eet enz..
Ik hoop dat jullie veel leren van mijn werkstuk.
Veel kijk - en leesplezier ,
Larissa

Beschrijving van de das

De das ziet eruit als een donkergrijs beertje.
Hij is plusminus 1 meter lang, daarmee is hij het grootste landroofdier van Nederland. Het gemiddelde aantal kilo's is zo'n twaalf kilo.
En hij kan ongeveer 15 jaar worden. Kenmerkend is zijn zwart-witte koptekening, witte rand aan oren, poten en zijn buik is zwart, zijn rug is zilver/grijs achtig. En aan zijn voorpoten zitten hele lange nagels.
Ze houden hun nagels bij door bij een boom met ruwe schors hun nagels scherp te maken en de modder te verwijderen. Daarmee kan hij hele goede holen graven. Ze laten zich zelden zien; het zijn stille en schuwe nachtdieren 

De woning en het leven van de das

Dassen bewonen grote burchten , Die ze met hun brede en krachtige voorpoten zelf graven.
De burchten bevindt zich vrijwel altijd in de bossen.
Ze bestaan uit een paar pijpen , die de kamers eindigen, de burcht wordt door een of meer families bewoond, dat is verschillend.
De groep verzameld zijn voedsel binnen het vaste territorium , dat tegen de buitenstanders wordt verdedigd.
Dassen graven ook latrines , waarin ze hun uitwerpsels deponeren.
De das graaft ook nesten van bijen en wespen uit en de inhoud eet hij gulzig op,
(dat zal ik ook vertellen in het hoofdstuk over voedsel)

Dassen houden van bosranden met struikgewas rond hun holen en heel en heel lang in dezelfde woning wonen.
Doorgaans is deze uitgebreid tot een waar van kamers en gangen en soms ook groepjes van apart liggende holen die zich nog wel bevinden binnen het territorium
Binnen een kolonie heerst een strikte Hiėrarchie of soms meer (rang) met wel zes , tien of soms meer verschillende rangen.
De das is het hele jaar door actief maar in het noorden van Europa houden ze zich in December en Januari heel rustig.

Voedsel

Dassen houden van regenwormen , granen en wespennesten.
De sporen hiervan kunnen aangetroffen worden in hun mestkuilen
Je kan ook zien waar ze larven hebben uitgegraven of aan koren hebben geknabbeld in het bos of het veld.Dassen vangen ook zieke of gewonden exemplaren van de wat grotere dieren zoals konijnen , eekhoorns of egels , en laat daarvan keurig schoongemaakte huid binnenstebuiten gekeerd achter.
Een das eet ook wel eens fruit.
In sommige landen , bijvoorbeeld Engeland is de das zo tam dat ze hun kostje wel eens bij de vuilnisbak opscharrelen.
Ze eten ook wilde planten , zoals de knolletjes van aronskelk en daslook.

Voortplanting

De paar of ranstijd valt in de zomer.
De draagtijd is ongeveer een maand of zeven, 
Maar de bevruchte eicel nestelt zich pas in December in de baarmoeder,
Ongeveer acht weken later in Februari / Maart ,
Worden de jongen geboren.
Een worp bestaat uit twee tot vier,maar meestal uit drie jongen.
In het begin hebben ze zachte ,grijs witte haren.
Ze openen de oogjes ongeveer na vijf weken,
En bij twaalf weken worden ze gespeend.
Sommige jonge dassen blijven in de familiegroep,
Andere maken vaak lange trektochten op zoek naar een nieuw territorium.
De jongen komen in een gevoerde kraamkamer ter wereld.
Ze verblijven hier circa acht weken.
Zachte materialen worden gangen in gesleept ,
en gebruikt als bekleding van de slaap- of kraamkamers.
De jongen zijn heel speels zoals de andere leden van de dassen familie.

Opvangcentrum

Het opvangcentrum van de das & boom verzorgt gewonde of verweesde dassen.
Sinds 1985 zijn er door opvang al meer dan 200 dassen gered , en na intensieve verzorging uitgezet in de vrije natuur.
Op veel plekken zou de das zonder het opvangcentrum van de das & boom voorkomen.
Zo kwam in 1997de das na tientallen jaren afwezigheid weer terug in de achterhoek, waar hij vijftiger jaren door stroperij en jacht was uitgegroeid.
Maar ook in Drenthe en in het Noord-Brabantse nationaal park, de loonse en drunense duinen zijn de laatste jaren dassen uitgezet. De uitzetacties werpen volpop vruchten af. De uitgezette dassen vormen paren, krijgen jongen en vermeerderen zich. In de achterhoek os zelfs sprake van een geheel nieuw dassenvolk. Zo wordt een enorme aantal door auto's doodgereden.

Bedreiging

In de eerste helft van de eeuw is op grote schaal jacht gemaakt op Nederlandse
Dassen.
De stand daalde van meer dan 12.000 in 1900 naar ongeveer 1200 in 1960.
In 1947 is de das onder bescherming door de jachtwet gebracht.
Daarmee werd tot 1960 gretig gebruik van gemaakt.
In dat jaar stopte de overheid met de verstrekking van dergelijke vergunningen.
In 1980 waren er nog steeds maar 1200 dassen in heel Nederland.
Het groeiende autoverkeer zorgde voor steeds meer verkeersslachttoffers , en steeds meer leefgebied werd vernietigd.
Op initiatief van de Das & Boom heeft de rijksoverheid toen een beschermingsplan opgesteld om de das voor uitsterven te behoeden.
Voorlopig lijkt dat gelukt.
In 2002 is door das & boom de landelijke volkstelling onder dassen uitgevoerde opdracht van de overheid, en het aantal dassen wordt op 3000 geschat.

Bronnenoverzicht

1 Titel: Zoogdieren en anderen landdieren van west-en midden Europa
uitgever: Readers Digest veldgids voor de natuurliefhebber

2 Titel: Zoogdieren
Natuurgids 
Uitgever: Caster Man 

3 Internetsite: http://www.dassenboom.nl/onderzoek.html 


[ back to index - terug naar overzicht ]