School year 2002-2003

[ back to index - terug naar overzicht ]Dit is een werkstuk van Simon over uilen

1. algemeen 6. Bosuil 11. Oehoe
2. muizen 7. Kerkuil  12. bronvermelding
3. braakballen 8. Ransuil 
4. nesten 9. Steenuil
5. zeldzaam   10.Velduil

In Nederland komen vijf soorten uilen voor:
De bosuil .
De kerkuil.
De ransuil.
De steenuil.
De velduil. 

Uilen hebben hele goede ogen, waarmee ze veel beter in het 
donker kijken dan een mens. Ze kunnen ook veel beter horen dan de mens. En ook hebben uilen een sterke gebogen snavel. En stevige klauwen met hele scherpe nagels. 

Uilen eten hun prooien helemaal op. Zelfs hartjes, veertjes en botjes eet de uil op. Maar niet alles is even goed verteerbaar. De onverteerbare dingen worden door de uilen uitgebraakt in de vorm van ballen. Deze ballen worden braakballen of uilenballen genoemd. Als je een braakbal door de midden doet dan kan je precies zien wat die uil gegeten heeft.

Uilen besteden niet veel tijd aan hun nest. Veel uilen leggen hun eieren in een verlaten nest van andere vogels. Er zijn ook uilen die op de grond nestelen zoals de velduil. En de steenuil nestelt graag in knotwilgen en op oude zolders. De eieren van uilen zijn rond. Zodra het vrouwtje haar eerste ei heeft gelegd begint ze met broeien. 
Tijdens het broeien legt ze de andere eieren. Het eerstgelegde ei komt als eerste uit en het laatsgelegde ei komt als laatste uit. Je ziet dus ook de grootte tussen de eerste en de laatste. Het jong dat het hardst bedelt en het verst zijn bekje open doet krijgt het meeste eten. Hierdoor gebeurt nog wel eens dat het kleinste en het zwakste jong van de om komt. 

Alle soorten uilen in Europa zijn zeldzaam. Het aantal uilen is in een paar jaar veel minder. Heel vroeger werden uilen doodgemaakt omdat mensen dachten dat uilen ongeluk brachten. Gelukkig zijn de uilen beschermd in Nederland en BelgiŽ. Er mag niet meer op uilen gejaagd worden en niemand mag meer eieren van uilen mee naar huis nemen. Maar helaas zijn er nog meer gevaren, waardoor de uilen worden bedreigd, zoals het drukke verkeer, hoogspanningsleidingen en
giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En er verdwijnen ook steeds meer natuurgebieden en plaatsen waar uilen kunnen nesten. 

De bosuil heeft een grote ronde kop met zwarte ogen. Hij is 38 cm groot. Bosuilen kunnen veel verschillende kleuren hebben. Zijn kenmerken zijn de witte vlekken op zijn schouders. De bosuil leeft in oudere bossen, parkenbossen en halfopen landschappen. In februari/ maart gaan de uilen eieren leggen. Een legsel bestaat uit 2 tot 4 witte ronde eieren. Na 17 weken zijn de uilen zelfstandig.

De kerkuil is 34 cm groot. De kerkuil heeft een dikke kop en een hartvormig wit gezicht met zwarte ogen. Boerderijen, schuren en kerken zijn een goede plaats om te broeden voor de kerkuil.

De ransuil is een slanke uil van 36 cm groot. De kenmerken zijn de lange oorpluimen. Naast muizen eet de ransuil ook amfibieŽn, insecten en kleine vogels. De ransuil broedt in loof en naaldbomen en soms ook in parken, tuinen of in eendenkooien. De ransuilen broeden
Op oude nesten van kraaien, eksters, Vlaamse gaaien of eekhoorns.
Hier worden 4 tot 6 eieren gelegd. 

De steenuil is 22 cm groot. Hij is dag en nacht actief. En eet muizen
en soms ook vogels. De steenuil broedt in holten van geknotte bomen, soms in schuren of in holen van konijnen. Een steenuil legt 3 tot 5 eieren. Na negen weken is de steenuil zelfstandig.

De velduil is 38 cm groot. De velduil heeft opvallende gele ogen. En hij broedt op de grond. Hij is de enige uil die soms zelf een nest maakt. In april/ juni worden 5 tot 7 eieren gelegd in de winter trekken de meeste velduilen die in Nederland broeden naar het Middellands zeegebied en het noorden Afrika. 

De oehoe is de grootste uil ter wereld hij is 70 cm groot en weegt 3kg. Hij heeft ongeveer 6cm lange oorpluimen. En hij heeft grote oranje ogen. Ze broeden in rotsholen, struiken, oude roofvogelhorsten, ruÔnes en soms op de grond. Konijnen, hazen, vogels, kikkers en grote insecten eet de oehoe. Er is ook wel eens gebeurd dat er een volwassen ree was gevangen door een oehoe. De broedtijd begint in februari. Er worden ongeveer 2 tot 3 eieren gelegd. Na 5 weken komen de jonge uiltjes uit het ei. Na een maand verlaat ze het nest.

Internet-adres: www.dieren.nl  

[ back to index - terug naar overzicht ]