School year 2003-2004

[ back to index - terug naar overzicht ]

Hoofdstuk 1.Inleiding.

Mijn naam is Anouk en ik ben 11 jaar.Ik zit op basisschool de Wadden in groep 8. Als opdracht hebben wij van meester René gekregen om een werkstuk te maken over een bedreigd diersoort. Ik houd mijn werkstuk over de kleine Panda (wordt ook wel de rode Panda genoemd) omdat ik een tijd geleden op National Geographic een film over dit dier heb gezien en begrepen heb hoe erg het dier bedreigd wordt. Maar ik vind het ook een ontzettend schattig dier.
De latijnse naam van de kleine Panda is:Ailurus Fulgens.

Hoofdstuk 2.Het uiterlijk van de kleine Panda.

De kleine Panda is een zoogdier.Hij is roestbruin van kleur en heeft een dikke behaarde en gestreepte staart.De staart is ongeveer 40 cm. lang.De kin,wangen en oorranden zijn wit. Zijn oortjes zijn klein en rond.Zijn buik is donker van kleur.Hij heeft behaarde voetzolen en half intrekbare klauwen. 
Het dier kan wel 11 tot 14 jaar oud worden in het wild.In dierentuinen worden ze ongeveer 17 tot 20 jaar oud.De kleine Panda is ongeveer 50 tot 60 cm. lang,en dan komt de staart van ongeveer 40 cm. daar nog bij.
Bamboe vindt de Panda het lekkerste voedsel,maar dat is niet alles.Hij eet ook gras,vruchten,eikels,wortels,kleine vogels en knaagdieren.
Misschien denk je wel dat de kleine Panda verwant is aan de reuzen Panda,maar dat is toch niet zo.De reuzen Panda behoort tot de beren,en de kleine Panda tot de wasberen.
Heel vroeger waren beide Panda's roofdieren,dus vleeseters.Dat is nog steeds te zien aan zijn tanden, kiezen en kaken.Maar ook nog aan zijn klauwen en zijn maag en darmen.
Nu eet de kleine Panda hoofdzakelijk bamboe.Hij moet er wel heel veel eten elke dag om voldoende energie binnen te krijgen.

Hoofdstuk 3.De leefomgeving van de kleine Panda.

De kleine Panda leeft in het Himalaya gebergte.Het Himalaya gebergte ligt in verschillende landen,namelijk in Nepal, Tibet, Noord-India en West-China.
De kleine Panda komt samen met de reuzen Panda voor in de bamboebossen van West-China. Bamboe is hun voedsel.Dus daar waar bamboe voorkomt zie je ook panda's.Maar hun aantal
wordt steeds kleiner.  
Het Himalaya gebergte heeft een landklimaat.Dat houdt in;droge hete zomers en koude strenge winters.In de zomer liggen de kleine Panda's vaak overdag in de boom te slapen.In de nacht slapen ze vaak in holle boomstammen.
In de zomer kunnen ze zich verschuilen tussen de bladeren van de bomen,zodat vijanden hen niet kunnen zien.Hij is vooral actief in de avond-en ochtendschemering.
In de winter wordt hun vacht nog dikker zodat zij het niet koud krijgen.Zij hebben kleine oren.Dat is een voordeel,want daardoor verliezen zij minder lichaamswarmte.
De kleine Panda is een echte klimmer.Dat kun je zien aan zijn klauwen met scherpe nagels.
Het is dus wel heel belangrijk dat de bamboebossen blijven bestaan.Zowel vanwege hun voedsel als vanwege hun leefomgeving.

Hoofdstuk 4.De voortplanting.

Als de kleine Panda jonkies wil krijgen moet ze minstens 18 maanden oud zijn.De draagtijd
van de kleine Panda is 4 tot 5 maanden.Een nest kan uit 1 tot 4 jongen bestaan.Maar als een nest uit 4 jongen bestaat is de kans klein dat ze het allevier redden.
De eerste 21 tot 30 dagen na de geboorte zijn de kleintjes nog blind.
Als de kleine Panda zwanger is bouwt ze van te voren een nest in een holle boomstam voor haar jonkies.Daar zijn haar jongen dan veilig.Als de moeder weg is mogen de jongen het nest niet verlaten.In de winter is er weinig voedsel.De moeder gaat dan op zoek naar eten,terwijl de jongen in het nest blijven.Jonkies blijven ongeveer 1 jaar bij hun moeder,en dan gaan zij hun eigen leven beginnen.De moeder heeft ze geleerd zelf voedsel te zoeken en om zich te  verdedigen en te verschuilen tegen de vijand.

Hoofdstuk 5.Ernstig bedreigde diersoort.

De kleine Panda wordt bedreigd door andere dieren en door de mens.
De langrijkste daarvan is de mens.
Als er jonge panda's geboren worden,en de moeder gaat dood dan is de kans klein dat haar jongen het allemaal halen.Zonder de bescherming van de moeder zijn de jongen erg kwetsbaar.De jongen hebben dan niet geleerd zelf voedsel te zoeken en zichzelf te beschermen tegen gevaar.Zij drinken nog bij hun moeder,en de moeder zorgt voor voedsel.Ook kunnen zij zichzelf niet warmhouden.De moeder zorgt ervoor dat zij bij haar warm blijven.En zij verjaagt vijanden.Ook komt het voor dat als de moeder ziet dat er gevaar dreigt en zij kan niets meer voor haar jongen doen,dat zij haar jongen zelf opeet.
In de winter is de kleine Panda het meest kwetsbaar.De bomen zijn dan kaal en geven geen bescherming.De vacht van de kleine Panda is dan wel erg opvallend en goed te zien door andere roofdieren zoals;roofvogels,sneeuwpanters en agressieve soortgenoten.
Maar de mens bedreigd de kleine Panda het meest.
Bijvoorbeeld door de jagers.Van de vacht van de panda maken ze bijvoorbeeld jassen die ze dan voor veel geld aan mensen verkopen. Die jagers verdienen daar dan veel geld aan.
Mensen die in het Himalaya gebergte wonen zijn meestal boeren.Die boeren hebben land nodig om op te verbouwen.Daarmee verdienen zij hun geld en blijven ze in leven.Die boeren kappen dan de bamboebossen om hun land groter te maken.Zo kunnen zij meer verbouwen,en kunnen dan ook meer verkopen.Maar de kleine Panda (en natuurlijk ook de reuzen Panda) leven van die bamboebossen!!Hun leefgebied wordt steeds kleiner,dus er komt steeds minder voedsel.Want als een boer moet kiezen voor zichzelf of voor de kleine Panda,dan kiest hij voor zichzelf.Helaas wel!!

Hoofdstuk 6.Maatregelen om uitsterven te voorkomen.

Er zijn een aantal mogelijkheden om uitsterven te voorkomen; fokprogramma's in de dierentuinen,het maken van een beschermd leefgebied in hun eigen leefomgeving en voorlichting aan de lokale bevolking om het kappen van de bamboebossen te voorkomen.
Het is belangrijk dat er met de kleine Panda gefokt wordt.Veel dierentuinen in Europa hebben de kleine Panda.Zij worden dan vervoerd van dierentuin naar dierentuin om met elkaar te kweken.Dat lukt niet altijd.Je mag niet broers met zussen of neven en nichten met elkaar laten kweken.Daarom is er een fokprogramma dat heet E.E.P.,waarbij alle panda's zijn ingeschreven. De dierentuin Blijdorp in Rotterdam regelt dat voor alle dierentuinen in de wereld,niet alleen voor Europa.E.E.P. betekent:European Endangered Species program.
Zo krijg je geen inteelt.Als alles goed gaat kunnen er gezonde kleine Panda's teruggezet worden in hun natuurlijke leefomgeving.Maar een fokprogramma is best wel moeilijk.
Pas geleden heb ik nog gehoord dat er in Artis een kleine Panda was geboren,maar helaas is doodgegaan.
Het Wereld Natuur Fonds gaat geld inzamelen voor bedreigde diersoorten.Ook voor de kleine Panda.Dat geld wordt besteed aan de lokale bevolking.Het W.N.F. leert de mensen daar geen
bamboebossen meer de kappen.Er is in China een speciaal opvangcentrum voor de reuzen en kleine Panda.Kleine wees-en gewonde panda's worden daar verzorgd en geopereerd.Als ze weer beter zijn of ze kunnen weer voor zichzelf zorgen worden ze teruggezet in het wild.
Dit opvangcentrum heet Wolong.Het is een beschermd leefgebied in hun eigen leefomgeving.

Hoofdstuk 7.Slot.

De kleine Panda wordt erg bedreigd.Ik zou er graag wat aan willen doen.Bijvoorbeeld veel geld inzamelen.Op televisie zag ik laatst ook nog een idee.De jagers laten meewerken in de reservaten en hun daarvoor geld geven.Zij weten veel over de dieren.Nu hoeven zij niet
meer voor geld te jagen,maar kunnen helpen in het reservaat.
Het W.N.F. heeft als symbool van de bedreigde diersoorten de reuzen Panda.Veel mensen weten niet dat zijn kleine naamgenoot nog meer wordt bedreigd.Met dit werkstuk hoop ik dat een beetje verteld te hebben.

Hoofdstuk 8.Bronvermelding.

1.internet; www.artis.nl 
2.internet, www.dierentuin.net 
3.internet; www.dierenjungle.nl 
4.internet; www.diergaardeblijdorp.nl 
5.Dierenencyclopedie van het Spectrum,deel 43,band 3
6.Fauna deel 12,ISBN 90644005141
7.Natuurfilm van LZM Production Australia i.s.m. het natuurreservaat for the Giant & Red
Panda.(gezien op National Geographic television,en toevallig later herhaald op RTL4)
8.Time Life;De Himalaya,ISBN 9061820715

[ back to index - terug naar overzicht ]