ALASKA WOLF

Hoofdstuk indeling

Voedsel en jacht 1 t\m 2

Leefomgeving blz 2

Voortplanting blz 3

Leefwijze blz 3 t\4

Wist u deze blz 4

 

 

 

Voedsel en jacht.

Volgroeide kariboes en muskusossenzijn veel te sterk om door een wolf in zijn eentje bejaagd te worden

Op een groote prooi jagen wolven daar om altijd met het hele roedel.


In de open toendra is maar zelden genoeg dekking voor een verrassingsaanval:[tek.2]

 

Als een roedel wolven en kudden inhaalt, hebben deze zich meestal al in verdedigingskring opgesteld.

Bij zo’n formatie zijn de wolven niet opgewassen tegen de hoorns en hoeven van de muskusossen.

Daarom begint het roedel een soort zenuwoorlog met de bedoeling de kring open te breken.

De wolven beginnen heen en weer lopen dwingen zo de ossen steeds van positie te veranderen om hun belagers in het oog te houden.

Vaak lukt de taktiek niet maar als de wolven geluk hebben gaan de ossen uit nervositeit uit elkaar.

Ogenblikkelijk zetten de wolven dan de achtervolging in, waarbij ze proberen jongen of zwakke dieren van de kudde weg te drijven.

Heeft een wolf zijn jongen te pakken, dan schieten de andere te hulp en sleuren zij hem met vereende krachten tegen de grond.

[Om een muskusos te doden moet de roedel eerst de kudde uiteen drijven en vervolgens een prooi uitzoeken. De alaskawolf kan jaren in leven blijven bij tempratuur onder het vriespunt, maanden in duisternis en weken zonder voedsel.

Hij leeft in een van de weinig gebieden op aarde waar hij van de mens niets te vrezen heeft.]

 

Leefomgeving:

Alaskawolven leven in de onherbergzaamste streken op aarde.in april komt de tempratuur zelden boven- oC30 uit.

De verdurend over de ijzige vlakten fluitende wind voelt aan als – 100 oC.

De aarde is tot op enkele centimeters beneden de oppervlakte constant bevroren, zodat alleen oppervlakkig wortelende planten kunnen overleven.

Slechts weinig zoogdieren redden het onder zulke omstandigheden.[tek1]

Voorplanting:

In de herfst en winter blijft het roedel zwerven.

Na de paring in maart verlaat het drachtige vrouwtje het roedel om een eigen onderkomen te zoeken, vaak graaft ze een nieuwe hol,maar als de grond bevroren is ,is ze meestal gedwongen haar jongen ter wereld te brengen in een reeds bestaand hol of een rotsspleet.De jongen worden blind geboren en zijn volledig van de moeder afhankelijk. Na ongeveer een maand kunnen de jonge wolven vlees eten.

Vanaf dit moment verdeelt het roedel het vlees onderling. Ze vreten zich aan de prooi volkomen vol en braken het voedsel weer uit.Voor de jongen zodra ze bij het hol terug zijn.

Als er voldoende voedsel is, zijn de jongen rond de langste dag van het jaar in staat met het roedel mee te gaan.

 

Leefwijze:

Gewoonlijk leven wolven en kleine roedels. Het zijn meestal kleinen familliegemeenschappen die bestaan uit een koppel, hun jongen en hun oudere nakomelingen die nog niet gepaard hebben.

Het roedel wordt aangevoerd door de reu met de hoogste rang de alfa mannetje.

Zijn teef, het alfavrouwtje, staat praktisch op gelijke hoogte.

De overige leden van het roedel ontwerpen zich aan hen en stellen onderling de rangorde vast.

Evenals bij het voeden en opvoeden van de jongen werken de volwassenen dieren bij de jacht allemaal samen.

Eenzaam rondzwervende wolven zijn meestal jonge dieren die hun roedel verlaten hebben opzoek naar een territorium.

Zodra zo een eenzamen wolf een onbezet gebied gevonden heeft, markeert hij het met zijn urine en uitwerpselen om zijn aanspraak erop te laten gelden.

Op jacht is de kans dat de wolf wat vangt minder dan 10%.

Wolven hebben soms dagen lang niets te eten.

Hebben ze een prooi dan kunnen ze wel tien kilogram in een keer verorberen.

Ze huilen om ander roedels te laten weten dat ze er zijn.

Ze proberen op deze manier bij elkaar uit de buurt te blijven om het niet tot een onvermijdelijk bloedig gevecht te laten komen.

In het poolgebied is zo weinig voedsel te vinden, dat de wolf niets laat liggen.

Een sneeuwhaas eet hij op met huid en haar.

Veel treden een of twee jongeren wolven binnen het roedel op als een ‘babysit’ en spelen met de kleintjes als de moeder op jacht is.

Afmeting:

Lengte:kop + lichaam 100-150cm.

Grootte: schouderhoogte 65-80cm.

Gewicht: 80 kilogram, en vrouwtjes minder.

 

Voortplanting:

Geslachtsrijp: mannetjes met 3,

Vrouwtjes met 2 jaar.

Paartijd: maart.

Draagtijd: 61-63 dagen.

Aantal jongens:4-5.

 

 

Leefwijze:

Gedrag:leeft in familiegroepen tot 30 dieren, meestal echter 7-10 dieren.

Geluid: huilen.

Voeding: sneeuwhazen, muskusossen, kariboes, lemmingen.

Levenverwachting: + 7 jaar.

 

Verwante soorten:

De alaskawolf is de noordelijkste levende ondersoort van de grijze wolf.

Andere zijn de Mackenzijboswolf, de Europese wolf, de Japansewolf en de rode wolf.

Levi

De Wadden, groep 8