Dinosaurussen

Spreekbeurt van Timothy,
groep 8, De Wadden

 

Wanneer leefden ze en hoelang?

De eerste dinosaurussen verschenen 220 miljoen jaar geleden en zijn 65 miljoen jaar geleden uit gestorven.

De periode waarin de dinosaurussen op aarde leefden, duurde ongeveer 160 miljoen jaar.

 

Hoe komt het dat ze zijn uitgestorven?

De oorzaak is waarschijnlijk geweest dat er een hele grote meteoriet is ingeslagen op de aarde.

De klap is zo enorm geweest dat er een hele diepe krater is ontstaan.

Hierdoor is ontzettend veel stof in de lucht gekomen waardoor het zonlicht werd tegengehouden.

Het werd kouder op aarde en bepaalde planten konden niet meer groeien.

Er was geen voldoende voedsel meer voor de plantenetende dinosaurussen.

Doordat de plantenetende dinosaurussen stierven hadden de vleesetende dinosaurussen ook geen eten meer dus die gingen ook dood.

 

Wat zijn eigenlijk dinosaurussen?

Zijn dieren die op het land leefden, waarschijnlijk koudbloedig (net zoals een hagedis), maar zeker is dit niet!!!

Overal op de wereld heeft men resten van dinosaurussen gevonden.

- Noord-Amerika (VS, Canada);

- Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië);

- Europa (Engeland, Frankrijk);

- Afrika (Tanzania);

- Azië (China, Mongolië);

- Australië;

- Antartica.

Er waren dinosaurussen in verschillende soorten en maten, van giganten tot dwergen en van ongevaarlijk tot zeer gevaarlijk.

Voorbeeld van een kleine dinosaurus:

Een kleine dinosaurus was de Compsognathus (zo groot als een kuiken) was een vleeseter, maar een lichtgewicht die heel snel kon rennen.

Het was een slim roofdier dat voor zijn voedsel jacht maakte op hagedissen en insecten.

Een grote dinosaurus was de Diplodocus deze had een heel lange hals (8 meter) en ook een lange staart en bereikte een totaallengte van 27 meter (vier treinwagons).

Was gigantisch groot maar traag in zijn bewegingen.

Dinosaurussen legden eieren met harde schalen.

Deze schaal beschermde de babydinosaurussen in het ei, waarin het jong veilig kon opgroeien.

Een beetje geschiedenis:

Dinosaurus betekent verschrikkelijke hagedis.

Bedacht door professor Richard Owen, die fossiele reptielen uit Engeland bestudeerde.

Fossielen zijn resten of afdrukken van dieren en planten die in het rotsgesteende bewaard zijn gebleven.

Heel vaak zijn het alleen nog maar de harde delen van een dier - zoals tanden of beenderen - die achterbleven.

De rest is weggerot.

De geleerden die al het onderzoek op fossielen verrichten noemen we paleontologen.

De allereerste fossielen van een dinosaurus werden in 1820 in Engeland ontdekt.

De eerste Amerikaanse dinosaurusfossielen werden ongeveer 30 jaar later in 1850 gevonden.

Enkele eigenschappen van dinosaurussen:

-> Konden zich goed aan hun omgeving aanpassen.

> Ze hadden een geschubde en waterdichte huid. Deze overlappende schubben hielden de dinosaurus droog en beschermden hem (pantsering);

-> Legden eieren met harde schalen waardoor veel jongen konden overleven;

-> Konden op land veel gemakkelijker lopen dan de meeste andere dieren in die tijd, waardoor ze voldoende voedsel konden vinden en snel aan hun vijanden konden ontsnappen;

-> Er waren planteneters, vleeseters en die zowel planten als eieren / insecten / hagedissen aten. In die tijd was er meestal genoeg voedsel om in leven te blijven.

Indeling van dinosaurussen

Sauropode (reptielepoot)

Dit waren bijvoorbeeld: Diplodocus, Brachiosaurus, Apatosaurus en Ultrasaurus behoorden tot de langste, grootste en zwaarste dieren die ooit hebben geleefd.

Alleen de Blauwe Vinvis, een grote walvis (30 meter lang) die tegenwoordig nog steeds leeft, is groter.

Waren plantenetende giganten met extreem lange hals en staart, een slank lichaam en een kleine kop.

Ze liepen op vier poten, aan deze olifantachtige poten zaten aan de tenen reptielachtige klauwen.

Een aantal sauropden konden rechtop hun achterste poten staan en een vijand met de klauwen van hun voorpoten aanvallen.

Het waren vreedzame reuzen die zich log door de bossen voortbewogen en zich met bladeren voedden.

De lange, zware staart werd als tegengewicht gebruikt wanneer ze zich uitstrekten om te eten en bij het lopen.

De staart werd bij de verdediging als zweep gebruikt.

Theropode (beestvoet)

Waren vleesetende bipedale (lopend op twee poten) dinosaurussen.

Om hun scherp geklauwde tenen werden ze theropoden genoemd.

Grote theropoden, zoals, Tyrannosaurus rex, Allosaurus, Carnotaurus en Megalosaurus, hadden een massieve kop (een bek met 70 dolkvormige tanden), krachtige achterpoten (met drie scherpgeklaude tenen), korte sterke voorpoten (drie vingers) en een lange, gespierde staart.

Kleinere theropoden zoals Compsognathus en Oviraptor, waren veel lichter gebouwd.

Ornithopode (vogelpoot)

Deze dinosaurussen liepen net zoals de theropodes op twee poten.

Alle ornithopoden zijn planteneters.

Meestal hadden ze geen tanden op het voorste gedeelte van hun kaken, maar zaten die meer naar achteren.

Een paar namen: Hetrodontrosaurus, Parasaurolophus (heeft een grote kam op zijn hoofd hiermee werden waarschijnlijk brullende geluiden meegemaakt), Iguanodon (heeft een duim met een lange scherp gepunte nagel), Anatosaurus en Ouranosaurus.

Ceratopside (gehoord oog)

Zijn planteneters die taaie stengels van de planten goed konden afbijten met hun snavelvormige bekken (papegaaienbek).

Ook hebben ze prachtige, grote horens boven hun ogen.

Deze wenkbrauwhoorns konden maximaal 1 meter lang worden.

Bovendien hadden de meeste ceratopsiden kolossale nekkragen.

De kraag was van been en met huid bekleed.

Hij beschermde de nek van de dinosaurus tegen beten en klauwen van vleeseters.

Namen van deze dinosaurussen: Triceratops, Styracosaurus, Torosaurus en Pentaceratops.

Dinosaurussen met stekels / pansering

Hier ondervallen dinosaurussen met benige platen en stekels op de rug en soms ook op de staart, heupen en kop.

Voorbeelden: Ankylosaurus (heeft een grote knots aan zijn staart), Kentrosaurus, en Stegosaurus.

Dikkop dinosaurussen

Laten zien: Stygimoloch (doornige duivel);

Alle dikkoppen hadden grote vreemd uitziende koppen.

De geleerden denken dat dit zo was omdat hun koppen als stormram gebruikten om tegenstanders aan te vallen en zichzelf te verdedigen.

Ze aten planten, hadden een extra dikke schedel en liepen op twee poten.

Verder hadden ze korte armen, lange stijve staart en sterke poten.

Namen zijn de Pachycephalosaurus, Homalocephale, Stegoceras en Stygimoloch (doornige duivel).

 

 

Gevaarlijke vleeseters

Tirannosaurus rex of T-rex (koning der tirannieke reptielen)

Filmfragment 1 Jurassic park (deel 1) laten zien => 00:56:00 t/m 01:00:00.

Was 14 meter lang (ongeveer vier auto’s achter elkaar), 5,6 meter hoog (als de grootste giraf) en het gewicht van een Afrikaanse olifant (5700 kg).

Zijn zware kop was 1,2 meter lang, groot genoeg om een mens in één keer op te eten.

In de bek zaten rijen scherpe tanden die licht naar achteren waren gebogen hierdoor was ontsnappen van de prooi onmogelijk.

Deze tanden konden wel 18 cm lang worden.

De T-rex was echte jager hij ongeveer 50 km per uur in korte sprints rennen, vooral als hij jacht op een prooi maakte. Bovendien was de T-rex een gewelde vechter, ondanks dat veel dinosaurussen groot waren konden ze zich moeilijk tegen de T-rex verdedigen. Ze misten de tanden of klauwen om een gevecht aan te gaan.

Velociraptor (snel roofdier)

Was ongeveer 1,8 m lang en 1 m hoog, niet zo groot maar toch één van de wreedste moordenaars.

Hij was een gevreesde rover die met zijn lange achterpoten heel snel kon rennen.

Maakte jacht op kleine zoogdieren en kleine plantenetende dinosaurussen.

De prooidieren hadden weinig kans om te ontsnappen. Bij een aanval stond de velociraptor op één achterpoot en viel met de andere aan en gebruikte zijn staart voor het evenwicht.

Velociraptors hadden aan één teen van elke voet een lange, scherpe klauw die gebruikt werd op mee te steken en te hakken.

Eerst dachten de geleerden dat dinosaurussen domme beesten waren nu echter zijn ze van mening dat onderanderen de velociraptor allesbehalve dom was.

 

Grote planteneter

Brachiosaurus (arm hagedis)

Was 23 m lang (tennisbaan), 12 m hoog (gebouw van drie verdiepingen) en zo zwaar als 10 grote olifanten (50.000 kg).

Zijn lange hals had een lengte van 10 m met een, in verhouding met zijn lichaam een kleine kop.

De Brachiosaurus was instaat om bij bladeren te komen in boomtoppen die voor andere dieren onbereikbaar waren.

Zijn kop had krachtige kaken met tanden die op scherpgerande lepels leken, waarmee hij uitlopers en twijgen kon afbijten.

De Brachiosaurus moest enorm veel eten per dag wel 1500 kg.

Er zijn door de geleerden aanwijzingen gevonden dat de Brachiosaurus grote kiezelstenen in slikte om het eten fijn te malen in zijn maag.

 

Snelrennende alleseter

Gallimimus (kip nabootsing)

Was 4 m lang, 3 m hoog en kon enorm snel rennen wel 60 km per uur.

Had een kort en licht lichaam met lange achterpoten.

Hij nam hele grote stappen en kon zo de meeste roofdieren ontlopen.

Hij leek veel op een struisvogel met zijn lange hals en tandenloze, snavelvormige bek.

Maar had geen veren en ook geen vleugels.

De staart diende bij het rennen om zich in evenwicht te houden.

Had verder korte armen met drie klauwen aan elke hand, deze werden gebruikt om aarde weg te schrapen bij het graven naar eieren als voedsel. Meestal at hij planten, maar ook insecten en zelfs hagedissen.

Slimme dinosaurus

Troodon (verwondende tand)

Was ongeveer 2,4 m lang, at vlees en had een vogelachtig uiterlijk.

De Troodon was ongeveer even groot als een jachtluipaard en een uitstekende jager.

Ze haden grote, schotelvormige ogen waarmee ze als het donker was goed hun prooi konden zien.

Aan één teen had de Troodon een gevaarlijk wapen namelijk een omhoog gerichte kromme klauw.

Deze scherpe klauw kon hij gebruiken als een hakkend wapen.

Doordat hij in vergelijking met zijn afmetingen grote hersenen had, denken de geleerden dat hij één van de slimste dinosaurussen moet zijn geweest.

Vooral het hersengedeelte dat zijn handen en ogen regelde was heel goed ontwikkeld.

Ik heb mijn informatie uit:

...