particip.gif (1717 bytes)logo nature parks 

Reports
primary school De Wadden

The Wadden Sea
De Waddenzee
English translation not available yet, it will be added asap.
(meanwhile, good websites about the Waddensea are available,
for instance at: http://www.waddenzee.nl/
or http://crc.gso.uri.edu/comm/ic/IC29waddensea.html
or http://www.wcmc.org.uk/cms/sea_summ.htm
or http://w3g.gkss.de/watis/TEXT/WATiS.html )

Geschreven door / Written by
Evelien (groep 7 / grade 5)

.

Onderwerpen:
Vogels en eenden op de Waddenzee
De Wadden eilanden
Wadlopen
Ook voor militairen is de Waddenzee belangrijk
Vissen van de Waddenzee

wadmap.gif (41730 bytes)
Click on map to enlarge it;
after that, click on Back Button to come back on this page
map found on page: http://w3g.gkss.de/watis/TEXT/WATiS.html

.

Vogels en eenden op de Waddenzee

Op de Waddenzee leven ook veel vogels en eenden. Ze broeden tussen het riet of in de duinen. Ze leven ook op de Waddeneilanden. De vogelnamen die hier staan die leven allemaal op de kustgebieden en komen allemaal in West-Europa voor:
Waterhoentje - Kluut - Kleine Plevier - Bontbek plevier - Kleine jager - Steenloper - Aalscholver - Rietgans - Zwarte zeeŽend - Visdiefje - Stormmeeuw - Zilvermeeuw - Dwergmeeuw - Kleine Mantelmeeuw - Burgemeester - Noordse Stern - Dougall's Stern - Grote Stern - Dwerg Stern - Bergeend

[index]

.

De Waddeneilanden

eiland.jpg (6104 bytes)

De eerste 5 eilanden bij elkaar heten: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en  Schiermonnikoog. Je kan met de boot naar deze eilanden toe. Daar kan je kamperen, huisje huren, in een herberg of met een caravan.
Er wonen ook mensen op deze eilanden. Op deze eilanden heb je ook veel toerisme, vooral veel Duitsers. Je hebt er dus ook gewoon: supermarkten, heel veel huizen, winkels, bioscopen. Je kan er ook gewoon aan sport doen, bijvoorbeeld: paardrijden, zwemmen, surfen inde zee an parachute springen.
Op Texel hebben ze een zeehondenopvang. De zeehonden worden per helicopter gebracht. De zeehonden die daar zijn komen uit de Noordzee. Soms zitten ze onder de olie of zijn ze hun moeder kwijt. Dan heten ze "huilers". Als ze weer gezond zijn en voor zichzelf kunnen zorgen mogen ze terug naar de Noordzee. Dan worden ze weer met een helicopter teruggebracht.

grond.jpg (8675 bytes)

Deze eilanden hebben ook verschillende soorten grond. Vijf eilanden hebben ook veel inwoners.

Texel heeft ongeveer 7.300 inwoners.
Vlieland heeft ongeveer 700 inwoners
Terschelling heeft ongeveer 4.400 inwoners
Ameland heeft ongeveer 2.600 inwoners.
Schiermonnikoog heeft ongeveer 700 inwoners.
Het laatste eiland, Rotterumerplaat, heeft geen inwoners.

De Waddenzee is tienduizend vierkante kilomter groot.

[index]

.

Wadlopen

schelp.jpg (12851 bytes)

Bij de Waddenzee gaan ook veel mensen Wadlopen. Als het er is gaan ze met een gids. Voor vloed moeten ze weer terug zijn. Twee keer per dag wordt het eb en vloed. Je hebt 6 uur de tijd om te gaan wadlopen. Je mag nooit alleen gaan, want dat is gevaarlijk. Je moet altijd met een gids gaan. Als je gaat wadlopen, moet je een regenpak en hoge laarzen aantrekken. Want je kan nat worden en wegzakken. Je komt er natuurlijk ook weer uit.
Je vindt ook hele mooie en grote schelpen. Dus je zou ook een tas mee kunnen nemen. Je ziet heel veel verschillende schelpen, grote en kleine.

[index]

.

Ook voor militairen is de Waddenzee belangrijk

Den Helder gebruikt de Waddenzee als een marinehaven. Mijnenvegers en kleine schepen oefenen in de Texelstroom.
Texel gebruikt het als oefengebied voor het bommenwerpen. Het oefengebied heet: De Hors. De bommen werpen ze vanuit vliegtuigen. Bij de Mokbaai hebben ze een kamp voor oefeningen.
Vlieland gebruikt het gebied als schietkamp van de Cavalerie op de Vliehors. De schietoefeningen doen ze met tankwagens. De schietoefeningen worden gedaan door de Marine Luchtvaartdienst vanuit vliegtuigen, bommenwerpers. De schietoefeningen worden op gronddoelen door de Luchtmacht en NAVO-zusters gedaan. 50.000 "attacks" per jaar !
Terschelling doet op het gebied schietoefeningen op gronddoelen. De Nederlandse en andere NAVO-luchtmachten gebruiken die grond. Het zijn luchtdoelen voor de Noordkust.
Boven de Waddenzee op meerdere plaatsen zijn aanvliegroutes. Herrie alom.

[index]

.

Vissen van de Waddenzee

In de Waddenzee leven veel vissen. Dit zijn een paar vissennamen die in de Waddenzee leven:
Paling - Haring - Garnalen - Schol - Makreel - Meun - Sprot - Zeenaald
Er leven ook zeehonden in de Waddenzee.

 

Goede websites over de Waddenzee zijn te vinden op: http://www.waddenzee.nl/ , of in het Engels: http://crc.gso.uri.edu/comm/ic/IC29waddensea.htmlhttp://www.wcmc.org.uk/cms/sea_summ.htm , of http://w3g.gkss.de/watis/TEXT/WATiS.html

[index]

Copyright August 1997-1999 - Joan Goble and Renť de Vries