Zeehond

Ploca Vitulina

door Chantal

Geboorte van een zeehond
(klik op de foto voor een vergroting)

 

Verschillende soorten

Je hebt verschillende soorten zeehonden onder andere de grijze zeehond, gewone zeehond, ringelrob, zadelrob.

 

Grijze zeehonden

Grijze zeehonden hebben een forse puntsnuit. Ook worden ze groter dan groter andere zeehonden . Een mannetje wordt ongeveer twee meter lang en weegt ongeveer 250 kilo. De grijze zeehondjes worden niet op het wad geboren, maar meestal op een verlaten eilandje of ergens op een rustig plekje aan de kust. Je zou het niet denken maar als ze geboren worden, hebben ze geen grijze vacht, zoals hun moeder maar een wollen witte vacht. De grijze zeehonden zijn niet erg bang voor mensen.

 

Zeehonden zijn bedreigd

Een zeehond is een bedreigd dier. Zeehonden zijn heel erg mooi ze hebben een mooie vacht. En daar kan je een mooie jas van maken. Ze mogen er niet op jagen maar ze doen het toch. Daarom doet Green Peace er wat aan Eco Mare ook ze protesteren en lopen met grote doeken met er op gespoten. Wij willen dat er niet gejaagd wordt op zeehonden bijvoorbeeld.

 

Zeehonden opvang

Een zeehonden opvang is erg belangrijk want als er niet zou zijn, dan kunnen er ook geen kleine zeehondjes die de weg kwijt zijn worden opgevangen.Je hebt veel soorten opvangen maar een van de oudste is Eco Mare.

 

Vervuiling

Van alle bedreigingen voor de zeehonden is vervuiling van het Waddenzeewater met   chemische afval stoffen de grootste.Deze afvalstoffen komen via de voedselkringloop in de zeehonden maag terecht en hopen zich daarop. Met hun gezondheid gaat het ook niet best. Dat is geen wonder als je vergiftige vissen moet eten.

 

Waar komen die gifstoffen vandaan?

Dat is niet erg moeilijk, we gooien ze zelf de zee in!!! Veel afval van de fabrieken en van de landbouw komen via de groote rivieren (zoals de rijn) in de Noordzee te recht. Een deel komt in Noordzee terecht. Een deel komt ook uit de lucht. De mensen die dat doen hebben meestal geen hekel aan zeehonden, maar ze maken spullen die wij gebruiken. Ze maken ze zo goedkoop mogelijk omdat ze anders niets verkopen en helaas komen daar soms. Akelige gifstoffen bij van pas. Om alle giftige stoffen uit elkaar te houden hebben ze ingewikkelde namen gekregen. Zoals Polychloorlifenijl en zo nog meer van die namen. Ze zijn vaak te moeilijk om uit te spreken en te onthouden en daarom hebben ze afkortingen gekregen zoals DDT en PCB. PCB zorgt er voor dat vrouwtjes zeehonden geen jonkies kunnen krijgen.

 

Rustverstoring

Behalve de vervuiling is ook de verstoring van z'n leven kan een zeehondje zijn moeder beslist niet missen. Alleen in de uren dat de zandbanken droog liggen drinkt een babyzeehondje bij zijn moeder

 

 Het leven van een zeehond

Het leven in de Waddenzee wordt beheerst door eb en vloed. De getijden spelen een grote rol in het leven van de zeehonden. Met hoogwater is het tijd om de dagelijke kost bij elkaar te vissen. Is het laagwater dan liggen ze graag op een zandbank een dutje te doen. De zonne stralen zijn heel belangrijk voor de gezondheid.  Ze zorgen voor de vorming van noodzakelijke vitamines.

 

Jacht op de zeehonden

Nog niet zolang geleden was een zeehond in de Nederlandse Waddenzee een normaal verschijnsel. Er werd op de dieren gejaagd, omdat mensen toen een idee hadden, dat zeehonden schadelijke dieren waren, die de beroepsvissers van hun vangst beroofden. De overheid loofde zelfs een beloning uit voor het doden can een zeehond. Vijftig jaar geleden was heel gewoon dat de waddenbewoners ieder jaar zo'n 600 zeehonden dood maakten. Toch bleef hun aantal vrij constant: ongeveer 3.000 . Vanaf 1950 kwamen jassen van zeehondenbont in de mode.

 

Welke ziektes hebben zeehonden

In Denemarken werd in 1988 gedacht over de dood van zeehonden, dat dat iets te maken had met algenbloed. Maar het is een onbekende ziekte, een paar weken later komt het ook voor bij ons op het Nederlandse was. Nog vier maanden lang werden er zeker 400 zeehonden het slachtoffer van. Eind van dat jaar waren er 18.000 zeehonden in West Europa gevonden.

 

Hulp voor de zeehonden

Zeehonden worden veel gevonden aan de kust. Dan kunnen ze naar de opvang gebracht worden. Later kwamen er ook nog een paar in Denemarken, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

 

Reservaten

Je hebt heel veel reservaten; een reservaat is een deel zee waar zeehonden leven. Maar daar mogen dan geen mensen, vooral niet van 15 mei tot 1 september. Want dan worden er baby's geboren. Je hebt verschillende soorten reservaten zoals boven in Den Helder. Op Vlieland heb je er ongeveer twee.

 

De gewone zeehond

De gewone zeehonden leven in ons land hoofdzakelijk op en langs de zandbanken in de Waddenzee. Ze leven ook in de Oosterschelde in Zeeland, maar dat zijn er weinig. Zeehonden komen in het hele waddengebied voor, van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken. Verder vinden we zeehonden in het noordelijk deel van de Atlantische oceaan, in de Noordzee, de Ierse zee en de Oostzee.

 

Conclusie

Ik vond dit een leuk werkstuk en leerzaam; ik wist nl. niets over zeehonden.

Chantal.

Mei 1999, groep 7 / May 1999 - grade 5