Reports

Yliharma elementary school

Saimaa ringed seal

 

Common name:
Saimaa ringed seal

(Saimaannorppa)

scientific name:
Hispida Saimensis

habitat:
only in some parts os lake Saimaa; there in inland waters; on pack ice; on rocks in summer; they have favourite places of their own; young seals are born in snow-drifts or snow caves in February- March

average lifespan:
even over 30 years


diet:
fish

exterior features:
small eyes, big nose, long whiskers, short front legs

size:
height about 130- 145 cm

weight about 60 kg ( in winter about 80 kg)

present number:
160- 180 only
about 25- 30 young seals are born yearly
in 1997 extremely high birth rate-
40 young seals

dangers:
Saimaa ringed seal is the most endangered seal in the world; it lives near extinction here.

The protection of Saimaa ringed seal began at the beginning of 1980's when the population decreased very quickly because of the contamination of the environment.
the disturbance of nesting peace, especially by riding skidoos near nesting areas is a bad
thread nowadays especially young seals are drowned in fishing nets and also coastal summer cottage building is a large threat for Saimaa ringed seal

Protection:
since 1979 the working group of WWF for Saimaa ringed seal has organised and carried out the research and protection of Saimaa ringed seal. Many other co-operative organizations have made different kinds of limitations concerning net fishing

f.ex.
In summer 1996 the Saimaa ringed seal working group published a protection strategy.

WWF , THE UNIVERSITY of JOENSUU, the ENVIRONMENTAL CENTRE of SOUTHERN SAVO and the FOREST MINISTRY are doing their best to protect and help Saimaa ringed seal to survive.

There are also special natural conservation areas on lake Saimaa.

researched by grade 4a

References:
The FINNISH FOREST MINISTRY, FINNISH WWF, the FINNISH NATURE
PROTECTION FEDERATION AND THE WWF NEWS

Summary made by Marja Sillanpaa


Naam:
Saimaa zeehond

Wetenschappelijke naam:
Hispida Saimensis

Leefgebied:
alleen in sommige gedeelten van het meer Saimaa, in binnenwateren, op het ijs of op rotsen in de zomer; ze hebben hun eigen favoriete plaatsen.
jonge zeehonden worden geboren in de sneeuw in februari - maart.

Gemiddelde leeftijd:
ongeveer 30 jaar

Dieet:
vis

uiterlijke kenmerken:
smalle ogen, grote neus, lange snorbaard, kleine voorpoten

grootte:
ongeveer 130-145 cm lang
gewicht is ongeveer 60 kg (in de winter ongeveer 80 kg)

hedendaags aantal:
ongeveer 160-180
ongeveer 25-30 jonge zeehonden worden jaarlijks geboren
in 1997 een uitzonderlijke hoge geboortecijfer van 40 jonge zeehonden.

Gevaren:
Saimaa zeehond is de meest bedreigde diersoort in de wereld; het is bijna uitgestorven.
De bescherming van de Saimaa zeehond begon aan het begin van de jaren 80, toen de populatie heel snel terugliep door de besmetting van de omgeving.
De verstoring van het zogen van de dieren, speciaal door "skidoos" dicht bij de zooggebieden is slecht
hedendaagse gevaren zijn ook de visnetten, evenals de zomer-kustplaats,

Bescherming:
Sinds 1979 is een werkgroep van WWF bezig met onderzoek en bescherming van de Saimaa zeehond. Heel veel anderen doen hun best om het vissen met netten tegen te gaan danwel te limiteren.

In de zomer van 1996 heeft de Saimaa zeehonden werkgroep een Strategie gepubliceerd.
WWF , THE UNIVERSITY of JOENSUU, the ENVIRONMENTAL CENTRE of SOUTHERN SAVO and the FOREST doen hun best om de zeehond te beschermen en te helpen overleven.

Er zijn ook speciale natuurreservaten op het Saimaa-meer.

onderzoek door groep 6b

Referenties: The FINNISH FOREST MINISTRY, FINNISH WWF, the FINNISH NATURE PROTECTION FEDERATION AND THE WWF NEWS

Samenvatting gemaakt door Marja Sillanpaa

Written by
(geschreven door)

grade 4a+b

 

aliens help us too

Copyright August 1997 - Joan Goble and René de Vries

Last modified: February 26, 1998